<h1>Marts 2018</h1><br>Det er hvidt derude, selvom der står marts på kalenderen.<br /><br />Vi håber dog, at foråret snart er på vej.<br /><br /><br />De bedste hilsner fra os alle.
<h1>Marts 2018</h1><br>Det er hvidt derude, selvom der står marts på kalenderen.<br /><br />Vi håber dog, at foråret snart er på vej.<br /><br /><br />De bedste hilsner fra os alle.<h1>Marts 2018</h1><br>Det er hvidt derude, selvom der står marts på kalenderen.<br /><br />Vi håber dog, at foråret snart er på vej.<br /><br /><br />De bedste hilsner fra os alle.<br /><br /><h1>Marts 2018</h1><br>Det er hvidt derude, selvom der står marts på kalenderen.<br /><br />Vi håber dog, at foråret snart er på vej.<br /><br /><br />De bedste hilsner fra os alle.<h1>Marts 2018</h1><br>Det er hvidt derude, selvom der står marts på kalenderen.<br /><br />Vi håber dog, at foråret snart er på vej.<br /><br /><br />De bedste hilsner fra os alle.<h1>Marts 2018</h1><br>Det er hvidt derude, selvom der står marts på kalenderen.<br /><br />Vi håber dog, at foråret snart er på vej.<br /><br /><br />De bedste hilsner fra os alle.<h1>Marts 2018</h1><br>Det er hvidt derude, selvom der står marts på kalenderen.<br /><br />Vi håber dog, at foråret snart er på vej.<br /><br /><br />De bedste hilsner fra os alle.<h1>Marts 2018</h1><br>Det er hvidt derude, selvom der står marts på kalenderen.<br /><br />Vi håber dog, at foråret snart er på vej.<br /><br /><br />De bedste hilsner fra os alle.<h1>Marts 2018</h1><br>Det er hvidt derude, selvom der står marts på kalenderen.<br /><br />Vi håber dog, at foråret snart er på vej.<br /><br /><br />De bedste hilsner fra os alle.<h1>Marts 2018</h1><br>Det er hvidt derude, selvom der står marts på kalenderen.<br /><br />Vi håber dog, at foråret snart er på vej.<br /><br /><br />De bedste hilsner fra os alle.<h1>Marts 2018</h1><br>Det er hvidt derude, selvom der står marts på kalenderen.<br /><br />Vi håber dog, at foråret snart er på vej.<br /><br /><br />De bedste hilsner fra os alle.
Risgårdens Maskinstation11-03-2018 15:27:51 Nørreris BioEnergi Aps har fået sin egen Facebook side hvor byggeriet kan følges løbende. Læs på Facebook
Risgårdens Maskinstation04-03-2018 09:13:14 - Fint drikkevand i Låstrup og Nr. Rind\u2026\u2026 Det er simpelthen bare skønt at læse en sådan flot og rammende overskrift i vores lokale avis?
Låstrup og Nr. Rind Vandværk har netop haft generalforsamling hvor vandkvaliteten blev fremhævet meget positivt. Drikkevandet er nemlig tip top i orden. http://laastrupnrrindvand.dk/

Boringen tilhørende vandværket, ligger omkranset af vores marker. Er det dog ikke fantastisk at vi kan være med til at levere det pureste og reneste drikkevand samtidig med, at vi opretholder en moderne bæredygtig planteproduktion på markerne?

Landbruget jagtes konstant af bedrevidende miljøfolk og kratluskere til, at være nogle værre skurke når det gælder kvalitet af drikkevand og vandmiljøet. Dejlig at det rent praktisk og uden teoretiske estimater kan modbevises med dette eksempel fra vores vandværk.

Vi landmænd agter altså at passe på grundvandet og det omgivende miljø. Det ville da være vanvittigt og tåbeligt ikke at sørge for at passe på det. Vi selv og dyrene skal jo også selv drikke vandet og spise de afgrøder vi dyrker.

Ved moderne planteproduktion arbejdes der efter gode og sunde principper. Der tilføres lige nøjagtig de næringsstoffer den enkelte afgrøde har behov for, og afgrøden kan yde optimalt.
Gyllen fra vores griseproduktion bliver udbragt med nyeste og bedste teknologi så intet går tabt. Tab af gyllens vigtige næringsstoffer til det omgivende miljø vil være tåbeligt, da det er også er tab af penge og dermed ender det ud i en dårlig bundlinje.

Efter en dyrkningssæson skal der gerne være spist op af afgrøden. For at afgrøden kan spise op, kræves også en rask og sund plante der kan yde sit bedste hele sæsonen igennem til gavn for økonomi og det omgivende miljø. Miljørigtige, sunde og raske afgrøder der kan yde sit bedste fra etablering til høst, sikres med plantebeskyttelsesmidler. Også her er dosering og indsats nøje afstemt efter den enkelte sort og arts behov. - Så lidt som muligt og så meget som nødvendigt.

Intet er overladt til tilfældighederne i et moderne landbrug. Et sundt sædskifte i kombination med efterafgrøder og eventuelt nedmuldning af snittet halm fra afgrøderne hører med til godt landmandsskab.

Et sundt sædskifte sikrer at vi ikke overfører eventuelle svampesygdomme til næste afgrøde. Vi har på Risgaard kartofler i sædskiftet. Efter kartofler etableres der vinterhvede og vårbyg og fundamentet til et ukompliceret topudbytte ligger lige til højrebenet. Efter vinterraps dyrkes altid vintersæd og rapsens forfrugtsværdi udnyttes til fulde.

Efterafgrøder sikrer at et eventuelt overskud af næringsstoffer bliver spist op af efterafgrøden, ligesom vildtet elsker at boltre sig i efterafgrøderne. Nedmuldning af snittet halm sikrer en frugtbar jord der helt ekstra ordinært kan holde på næringsstofferne ved store regnmængder og jordfygning.

Bare giv os lov og giv os ordentlige og fair rammevilkår, vi kan altså godt passe på det omgivende miljø\u2026.
Læs på Facebook
Risgårdens Maskinstation22-02-2018 15:52:00 Lærken er i forårshumør og der er godt gang i gyllegrejet. Martin er afsted med gyllebilen hvor der køres i buffer til vores gode kollega Skovs Maskinstation Ulbjerg. Anders er afsted hos en af vore kunder med vores eget gylletræk. Begge gyllevogne er fra Samson Agro Danmark Læs på Facebook
Risgårdens Maskinstation13-02-2018 10:06:52 I fredags blev de sidste kartofler fra høsten 2017 leveret til Karup Kartoffelmelsfabrik. Vi har i år leveret 20.644 tdr, så vi er godt tilfredse med avlen i 2017. Men nu starter der jo også snart et nyt år op, som vi er ved at gøre klar til. Læs på Facebook
Risgårdens Maskinstation01-02-2018 15:34:18 Kartofler er en herlig afgrøde at have i det gode, sunde og bæredygtige sædskifte. Vi er helt klar med grejet til lægning af kartofler til kommende forår. Vi tilbyder hele paletten med bedplov, strenglægning og lægning af kartofler med samtidig placering af gødning. En ny stenstrenglægger, Grimme CS 150 Combi-Star, købt hos GRIMME Skandinavien A/S er netop landet hos os. Her er hele Grimme trekløveret samlet, klar til at rykke i felten når den tid, lige pludselig kommer. Læs på Facebook
Nyheder fra Risgård
Kontakt Risgård
Administration
Tlf. 86 69 61 22

Carsten Jensen
Ejer
Tlf. 20 16 49 22

Jeannette Kuhr Larsen
Administration
Tlf. 40 36 70 15

Martin Holch Andersen
Driftsleder svineproduktion
Tlf. 26 28 54 66