Januar 2022

Godt nytår.

Året er startet stille og roligt ud.

Vi er snart klar til at starte en ny sæson.

De bedste hilsner fra os alle.

Følg os på Facebook

Interactive Banner 2

Enter description text here.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 uger siden

... Se mereSe mindre

2 uger siden

Et nyt år er oprunden og velkommen til 2022.

Vi har taget afsked med 2021. Set i bakspejlet har det i marken været en okay sæson 21 med fornuftige og flotte udbytter hele vejen rundt. I staldene kunne priserne på grisene ønskes bedre, men mon ikke det lysner forude🐖🐖

I det forgangne år, indfandt foråret sig tidligt. På vores forholdsvis lette jorde kunne vi påbegynde nedfældning af gylle og efterfølgende såning af vårbyg de første dage i marts. Vårbyg skal for, at opretholde et pænt udbytte og modstå en eventuel sommer tørke, sås første gang jorden er tjenlig og det var så allerede der først i marts.

Kartoflerne til melfabrikken i Karup kunne der også tidligt gøres klar til, med gyllenedfældning, opharvning/jordløsning og derefter bedpløjning, strenglægning og afslutningsvis lægning af kartoflerne. Ud over gyllens næringsstoffer er der tildelt kali efter GPS bestemte jordprøver og tildelingskort. Kvælstoffet i gyllen toppes og med kunstgødning som placeres samtidig med lægningen.

Senere hen på foråret indfandt der sig en våd og kold periode. Vores majs til energiproduktion på Nørreris BioEnergi Aps blev først sået den 20. maj - meget sent. Normalen for majssåning er omkring første maj. Trods den sene såning indhentede majsen den tabte tid og tonsede flot og med en super kvalitet🌽🌽

Det gamle muldheld med ”Maj måneds kulde, gør laderne fulde” holdt alligevel rimeligt stik. Også de andre afgrøder kom hjem med pæne udbytter.

I efteråret 2020 overtog vi forpagtningen af jorden tilhørende Lynderupgaard Gods. Samlet driver vi omkring 970 hektar i et sundt og alsidigt sædskifte. Med forpagtningen af Lynderupgaard følger en kontrakt med dyrkning af frøgræs til DLF – Trifolium. I 21 høstede vi knapt 40 hektar med frøgræs.

Til høst i 22 har vi igen 40 hektar med frøgræs i markplanen. Frøgræsset af plænetypen er udlagt i foråret 2021 med vårbyg og frøgræs på hveranden række.

Også fire styk vandingsmaskiner følger med Lynderupgaard. De fire vandere kom på job i den forgange sommer hvor det primært var frøgræsset og kartoflerne der fik en skvis vand når det var tørrest.
Skårlægningen af vinterrapsen samt høsten af frøgræs, kornafgrøderne og rapsen kom i gang sidst i juli måned og sluttede en måneds tid senere. Lidt hen i august måned satte det ind med ustadigt vejr og høsten blev i perioder drillet af vejret. Til sidst indfandt sig rimeligt stabilt vejr og det sidste korn og halm kunne sidst i august måned bjærges.

Vinterrapsen til høst i 22 er sået omkring måned skiftet august/september. Såningen af vintersæden, hvede og rug gik okay i september og oktober måned i fornuftigt flot føre og vejr. Den sidste rug blev sået i sidste halvdel af oktober måned efter snitning af energimajsen.

Optagningen og leveringen af kartoflerne til fabrikken i Karup startede sidst i september måned. De sidste knolde kom op sidst i november måned og det sidste læs kartofler blev kørt til Karup først i december måned🥔🥔

Ugerne op til jul er blandt andet gået med afpudsning af frøgræsset, ukrudtsbekæmpelse i vinterrapsen samt klargøring og harvning til vårafgrøderne og kartoflerne.

En ny dyrkningssæson ligger nu forude og vi er klar til at give den fuld gas. Før vi får set os om slår lærken sin trille og vi er i marken igen.
Godt Nytår til jer alle.
... Se mereSe mindre

3 uger siden

... Se mereSe mindre

Kontakt Risgaard

Administration

Tlf. 86 69 61 22
info@risgaard.net

Carsten Jensen

Ejer
Tlf. 20 16 49 22
carsten@risgaard.net

Jeannette Kuhr Larsen

Administration
Tlf. 40 36 70 15
jeannette@risgaard.net

Martin Holch Andersen

Driftsleder svineproduktion
Tlf. 26 28 54 66
stalden@risgaard.net