Marts 2020

Forår kom nu........

Vi er helt klar til at tage fat. Den nye spuler har travlt med at spule dræn og tømme brønde.

Vi er så småt begyndt med gyllen men det er lidt svært derude 😉

De bedste hilsner fra os alle.

Følg os på Facebook

Interactive Banner 2

Enter description text here.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

2 dage siden

Risgård

Vi er startet op med stenstrenglægning forud for lægning af kartofler. Vi har i år investeret i en ny og større bedplov handlet hos GRIMME Skandinavien A/S.

Vi har selv øget arealet med melkartofler til fabrikken i Karup og lander i år på 65 hektar. Ialt skal vi i år etablere godt en 300 hundrede hektar med kartofler ude i byen hos kunder.

Kartofler er iøvrigt en dejlig sanerende afgrøde at have med i det sunde, gode og bæredygtige sædskifte. Forfrugtsværdien er fantastisk - efter kartofler bliver der som regel en udbytterig kornafgrøde. Hos os som regel lidt hvede efter de først optagne kartofler, ellers er det vårbyg.
... Se mereSe mindre

1 uge siden

Risgård

Vi har i år knap 80 hektar med vinterraps i markplanen. Der blev kæmpet bravt med at få rapsen sået i det ustadige og regnfulde vejr der prægede høsten 2019. Rapsen er sået lidt til den sene side, i sidste uge af august. Trods hårde odds i efteråret og vinteren igennem med evig nedbør, står samtlige 80 hektar raps i dag faktisk rigtig godt og kraftige, ligesom en meget flot ensartethed præger alle markerne – ensartetheden og en flot bestand gælder også foragrene. Såningen er foregået med vores Focus TD såmaskine. Forud er der nedfældet gylle.
Etablering af afgrøderne med Focus TD princippet er ikke det ringeste. Det er en stor fordel med løsning af jorden uden at der efterfølgende er færdsel i det løsnede og såede.Tænderne løsner jorden præcis der hvor rapsen skal vokse. Rapsens sarte og dovne rødder kan nu nemt, bekvemt og uhindret søge i jorden, ligesom jorden kan afdræne i regnfuldt vejr. Tænderne på Focus`en har løsnet jorden i 20-25 centimeter.
Forfrugten til rapsen er 25 hektar vinterbyg. Resten af rapsarealet er med vårbyg som forfrugt. Sorterne vi har i år, er LG Artemis og DK Expansion. Der er sået omkring 35 - 37 pl/m2 - cirka 4 hektar i en sæk med 1.5 mill frø.
Her i filmen er det en LG Artemis efter vinterbyg der får tildelt vigtige og helt naturlige næringsstoffer fra en staldforsuret gylle.
... Se mereSe mindre

Kommenter på Facebook

Super fin mark og gylle sæt

Jens Carlo Simensen

1 uge siden

Risgård

Vårbyg skal sås første gang jorden er tjenlig. Og tjenlig det var jorden i dag den 21. marts hvor de første tolv hektar byg sirligt blev puttet i jorden. Det kunne støve og derudaf det gik med vores Focus TD såmaskine med alt i en enkelt overkørsel.
Forud for såningen er der nedfældet gylle og Focus`en er sluppet løs efter nedfælderen. Der bliver samtidig med såningen placeret 27 kg N/ha via samsåning som et supplement til gyllens næringsstoffer. Alle næringsstoffer ligger nu lige hvor byggen skal bruge det. Focus`ens tænder arbejder i godt 20 centimeters dybde.
Forfrugten her er rug hvor vi ikke fik halmen bjærget i den våde 2019 høst. Halmstrengen er spredt ud som det nu kan lade sig gøre. En masse godt guf er nu blandet op i hele muldlaget og en eventuel forårs storm kan komme an, uden at jorden flyver bort og afgrøden tager skade.
... Se mereSe mindre

Kommenter på Facebook

Martin Villadsen det er altså nogen andre JB numre end i vores postnummer 😅

Daniel Dolmer Holmark

Poul Bruun Kom så igang 😜😀

Kontakt Risgaard

Administration

Tlf. 86 69 61 22
info@risgaard.net

Carsten Jensen

Ejer
Tlf. 20 16 49 22
carsten@risgaard.net

Jeannette Kuhr Larsen

Administration
Tlf. 40 36 70 15
jeannette@risgaard.net

Martin Holch Andersen

Driftsleder svineproduktion
Tlf. 26 28 54 66
stalden@risgaard.net